G dage

Alle lønmodtagere har ret til at få udbetalt for G-dage ved afskedigelse, hvis de opfylder 2 betingelser:

  • Er medlem af en A-kasse
  • Har været ansat mindst 74 timer (svarende til 46 undervisningslektioner) indenfor de seneste 4 uger forud for afskedigelsen. (For aftenskolelærere ved ophør at kursusforløb). 

Det betyder at såfremt en lønmodtager opfylder krav til G-dage, skal arbejdsgiver udbetale dagpengegodtgørelse svarende til arbejdsløshedsdagpenge for 1. og 2. ledighedsdag.

Såfremt lønmodtager dagen efter ophøret afholder ferie, er syg eller er i beskæftigelse, udbetales der ikke for G-dage. Der udbetales heller ikke G-dage såfremt arbejdstager selv har sagt op.

Halve/hele ledighedsdage.

Der skelnes mellem halve og hele ledighedsdage.

  • Hvis lønmodtagers ledighed på 1.- 2. ledighedsdag er på over 4 timer, svarende til 2,5 undervisningslektioner skal der betales for en hel dags dagpengegodtgørelse
  • Hvis 1.-2. ledighedsdag er på 4 timer eller herunder skal der betales en halv dagpengegodtgørelse.

1.ledighedsdag er første ordinære arbejdsdag efter fratrædelsen, hvis lønmodtageren har været i fuld beskæftigelse på fratrædelsesdagen. Hvis lønmodtageren har været i delvis beskæftigelse på fratrædelsesdagen er 1. ledighedsdag fratrædelsesdagen.

Der kan altså blive tale om at udbetale forskellige beløb de to dage afhængigt at om man er fuldt ledig eller delvis ledig hver af de to G-dage.

Det anbefales af arbejdsgiver beder om en "tro og love erklæring" fra arbejdstager på at vedkommende er medlem af en A-kasse samt om omfanget af ledigheden de tre dage.

Oplysninger om udbetalt dagpengegodtgørelse for ledighedsdage skal fremgå af lønsedlerne. Udbetalingen skal finde sted senest ved anden lønudbetaling efter arbejdsophøret.

Der skal trækkes A-skat af dagpengene, men ikke AM bidrag, ATP og heller ikke beregnes feriegodtgørelse.

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling