Arbejdsgiver – regler

arbejdsgiver_artikelbanner

Alle lokale aftenskoler er selvstændige juridiske enheder, der fungerer som en virksomhed. Det betyder at den lokale aftenskole skal være registreret som arbejdsgiver. Registreringen som arbejdsgiver skal ske ved henvendelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Her vil aftenskolen få tildelt et SE/CVR nummer, som identificerer skolen som virksomhed. CVR nummer skal anføres på alle lønudbetalingsbilag, i forbindelse med indberetning til SKAT samt ved øvrige henvendelser til offentlig myndighed.

Landsorganisation kan være behjælpelig ved oprettelse af nye afdelinger.

NB: Vær opmærksom på vigtigheden af at alle lærere og skolelederen har et ansættelsesbevis. Det er det vigtigt at bestyrelsen, som arbejdsgiver, har en kopi af lederens ansættelsesbevis, så arbejdsgiver til enhver tid kan dokumentere ansættelsens vilkår. Såfremt ansættelsesgraden ændres udarbejdes nyt ansættelsesbevis.

Som arbejdsgiver er aftenskolen underlagt regler for Skat (herunder A-indkomst /B-indkomst), Arbejdsmarkedsbidrag (AM bidrag), ATP (Arbejdsmarkedets TillægsPension), AUB (Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag), AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSygdomsforsikring) Feriegodtgørelse, dagpenge ved sygdom, barsel og ledighed, lovpligtige forsikringer (se særligt afsnit) samt regler for løn - og ansættelsesvilkår jævnfør folkeoplysningslovens løncirkulære. For ansatte udenfor folkeoplysningsloven gælder reglerne for FOAS. Se mere herom i særskilt afsnit. 

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling