Ansættelsesbevislov


Alle der ansættes udover en måned med mere end 8 timer om ugen i gennemsnit skal have en ansættelseskontrakt. Vi anbefaler dog at alle medarbejdere uanset om de opfylder vilkårene får en ansættelseskontrakt. I ansættelsesbeviset er der krav om at følgende oplyses:

  1. Arbejdsgiver- og medarbejders navn og adresse
  2. Arbejdssted. Ved flere opgives hovedarbejdssted.
  3. Beskrivelse af jobbet, med angivelse af titel.
  4. Ansættelsesforholdet begyndelsestidspunkt
  5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubegrænset ansættelse.
  6. Medarbejderens rettigheder med hensyn til ferie.
  7. Varighedens af parternes opsigelsesvarsel.
  8. Løn, herunder tillæg, pension med videre, samt tidspunkt for udbetaling af løn.
  9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
  10. Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet.

De 10 punkter er skrevet ind i de ansættelsesbeviser, LOF har udarbejdet. Forslag til ansættelsesbeviser for lærere findes i ASA/DOFO.

BEMÆRK. Der forefindes på nuværende tidspunkt ikke nogen version med en frigørelsesattest. Såfremt en underviser ønsker dette er der et udkast til et tillæg til ansættelseskontrakt ude i højre side. Denne virker som en frigørelsesattest.

Ved ansættelse af ledere udarbejdes der et ansættelsesbevis. Ved tidsubegrænset ansættelse ændres ansættelsesbevis kun såfremt vilkårene for ansættelsen ændres typisk ansættelsesgrad. I sådanne tilfælde skal kontrakten ændres med opsigelsesvarslet. Ved ændringer af løn, der følger skalatrin/timelønssats er det ikke nødvendigt at ændre
ansættelsesbevis.

Ansættelsesbeviser sendes elektronisk og krypteret gennem ASA og kræver ikke underskrift. Ansættelsesbevisloven kræver ikke en specifik underskrift og det gør vi derfor heller ikke. Man bruger normalt underskriften til at kunne dokumentere kravet om at en medarbejder har modtaget et ansættelsesbevis. I dette tilfælde vil man kunne bruge den afsendte mail som dokumentation. Vi opfordrer dog til at man får læreren til at sende en bekræftelse tilbage på modtagelse.

 

Varekurven finder du altid øverst til højre.

Vil du finde flere hold eller Gå til bestilling